fbpx

Qua nghiên cứu, tìm hiểu một số mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết nông dân tại một số nước trong khu vực có thể thấy các hình thức hợp tác xã và nhóm liên kết nông dân là rất có hiệu quả ở các mặt chính sau: (i) tạo ra sức mạnh về vốn và quy mô; do vậy(ii) Có năng lực đầu tư và phát triển công nghệ sản xuất và tiếp thị; (3) tạo ra sức mạnh trên thị trường như:

Ở Nhật Bản: Một hợp tác xã chuyên doanh hoa cúc trắng tại tỉnh Toyohashi có quy mô 1.000 hộ nông dân. Hợp tác xã có Ban quản lý điều hành, trụ sở , xí nghiệp xử lý đóng gói và nhiều tài sản, máy móc, thiết bị chung(kho lạnh, xe vận tải lạnh,…).Hợp tác xã có thương hiệu nổi tiếng và chiếm lĩnh hầu hết thị trường hoa cúc trắng các tỉnh miền nam Nhật Bản. Đây là hợp tác xã có trình độ quản lý và công nghệ cao, sản xuất kinh doanh mang tính công nghiệp đặc thù với hầu hết các công đoạn từ sản xuất đến xử lý sản phẩm, đóng gói bao bì, dán nhãn mác và theo dõi hạch toán được tự động hóa.

Ở Thái Lan: mô hình “nhóm nông dân”( Farmers’group) gồm nhiều nông hộ nhỏ sản xuất hoa cắt cành là rất phổ biến tại Chiang Mai và Bangkok-Thái Lan. Đây là các nhóm hợp tác sản xuất và tiếp thị một số mặt hàng hoa nhất định theo những kế hoạch và hợp đồng bao tiêu đã được thống nhất. Các thành viên cùng nhau áp dụng thống nhất các quy trình sản xuất và xử lý sau thu hoạch. Lợi nhuận được phân phối đóng góp của mỗi thành viên. Rất nhiều trong số các nhóm nông dân tham gia xuất khẩu ủy thác qua các công ty lớn hơn.

“Hợp tác xã sản xuất-phân phối hoa và cây cảnh” tại tỉnh Nontabury –Thái Lan gồm trên 100 xã viên là những người sản xuất phân phối hoa và cây cảnh trên thị trường nội địa Thái Lan. Họ cũng xuất khẩu sản phẩm của mình sang Đài Loan, Philippines và Nhật Bản. Một trong những tôn chỉ của HTX là “giải quyết sự bất bình đẳng trong giá cả thị trường hoa, cây cảnh và cải thiện tình trạng kinh tế của người sản xuất kinh doanh hoa và cây cảnh của các thành viên thông qua nhu cầu thị trường…”(Điều lệ của hợp tác xã). Nhiệm vụ của HTX được xác định rất rõ rang và tập trung vào việc đảm bảo thị trường, kế hoạch sản xuất, vốn sản xuất và quyền lợi thiết thực của các thành viên.

ベトナム進出 港や空港などとても便利です。.