fbpx

Các yêu cầu tổ chức sản xuất hoa

-Yêu cầu về nhiệt độ

Mỗi loài hoa thích hợp với một nhiệt độ khác nhau:

Nhóm hoa nhiệt đới: Hoa phong lan nhiệt đới, đồng tiền, trà mi.

Nhóm hoa ôn đới: Hồng, cúc, cẩm chướng, hoa phong lan ôn đới….

Cúc và Layơn thích hợp ở nhiệt độ 20-25oC, Cẩm chướng thích hợp ở nhiệt độ 17-25oC, Layơn đới yêu cầu nhiệt độ ban đêm là 13oC và ban ngày 16-21oC.

-Yêu cầu về ánh sáng

Ánh sáng là nguồn năng lượng để quang hợp cho cây xanh nói chung và cây hoa nói riêng. Đồng thời ánh sáng còn ảnh hưởng đến sự ra hoa. Đặc biệt độ dài chiếu sáng trong ngày ảnh hưởng đến sự ra hoa rõ nhất; ví dụ cây hoa Tuylip ra hoa trong điều kiện ánh sáng dài, cây hoa cúc ra hoa trong điều kiện ánh sáng ngày ngắn. Ngoài ra cường độ ánh sáng cũng ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và ra hoa.

Nếu trồng trong vùng có nhiệt độ thích hợp thì cây không những sống mạnh mà hoa nở lại đạt yêu cầu từ độ lớn cũng như màu sắc.

-Yêu cầu về nước và độ ẩm

Nước là điều kiện cần thiết để cho cây sinh trưởng và phát triển. Yêu cầu về môi trường nước của các loài hoa cũng rất khác nhau. Đa số các loài hoa yêu cầu độ ẩm đất 70-80%. Đối với hoa cúc, hoa hồng loại đất thích hợp nhất là đất mùn, đất thịt được cuốc xới tơi xốp. Hoa trồng tốt nhất là trồng trong nhà kính, để tránh các điều kiện về môi trường và sâu bệnh hại phát triển do các điều kiện tự nhiên tác động.

– Các yêu cầu về thu hoạch và bảo quản

Hoa cắt cành rất dễ hư hao sau thu hoạch. Hoa sau khi thu hoạch vẫn là những cơ thể sống, chúng tiếp tục tăng trưởng và hô hấp. Muốn bảo đảm hoa tươi ta cần nắm vững không cắt quá sớm hoặc quá muộn. Lúc phân cấp phải cắt bỏ hoa bị sâu bệnh, bao gói nhiều hay ít tùy theo nhu cầu của thị trường khoảng 5-30 bông.

Một số loài hoa phải có xử lý và theo trọng lượng hoa mà gói.

Bảo quản lạnh là biện pháp có hiệu quả. Nhiệt độ giữ kho lạnh thường 1-2oC.

Độ ẩm tương đối trong kho lạnh là một nhân tố quan trọng, độ ẩm cao(90-95%) có thể bảo đảm chất lựơng hoa và tỷ lệ nở sau khi cắt. Muốn giữ được độ ẩm cao cần phải giảm số lần mở, mặt khác khi bao gói cần chú ý đến giữ độ ẩm cao.

Để đảm bảo hoa tươi, trước lúc cất trữ cần dung dịch bảo quản tươi để xử lý.

Hiệu quả của sản xuất hoa cắt cành phụ thuộc vào các yếu tố:

(1)Những điều kiện tự nhiên: đủ ánh sáng, nước tưới, đất sạch, thời tiết thuận lợi;

(2)Giống phù hợp và nguồn gốc tốt;

(3)Vốn đầu tư;

(4)Lao động có tay nghề;

(5)Hiểu biết tốt về kỹ thuật;

(6)Tổ chức, quản lý tốt;

(7)Nông dược và các hóa chất cần thiết khác;

(8)Cơ sở hạ tầng;

(9)Nhận thức tốt về bảo quản chất lượng trong quá trình sản xuất cũng như sau thu hoạch.