fbpx

Hiệp hội Hoa Đà Lạt ra đời vào năm 2006 cũng nhằm mục tiêu chung là phát huy hết tiềm năng, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác để cùng phát triển giữa sản xuất và thị trường, giữa khoa học và thực tiễn, giữa cơ chế chính sách của nhà nước với thực tế sản xuất… Bước đầu thành lập Hiệp Hội Hoa Đà Lạt, Ban đại diện đã vận động các nhà kinh doanh, các trang trại, các doanh nghiệp, nhà quản lý và người nông dân tham gia. Kết quả, đã có trên 50 nông dân, 21 công ty, tổ chức và 10 đơn vị tham gia Hiệp Hội. Ông Nguyễn Trung Trực, hội nông dân phường 7 tin tưởng rằng: “Thành lập Hiệp Hội Hoa để tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận được những thông tin quốc tế và trong nước. Theo tôi nghĩ Hiệp Hội sẽ trợ giúp cho nông dân những kiến thức khoa học mới nhất để tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng đồng đều và nhập về nhiều giống hoa mới thì nông dân

mới có được những kết quả mong muốn”

Nghề trồng hoa của nông dân Đà Lạt vẫn còn nhiều lạc hậu, kinh doanh theo dạng “chợ

phiên” và chưa có hoặc rất ít điều kiện, khả năng để tiếp cận tham gia thị trường hoa của thế giới trong lúc nhu cầu hoa tươi của thị trường trong và ngoài nước ngày càng cao.

Một trong nhiều nguyên nhân làm cho ngành hoa Đà Lạt chậm phát triển theo hướng công nghiệp là tính chất sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thời vụ và hoàn toàn thiếu tính liên kết trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa.

Mối liên kết giữa “4 Nhà” theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 của Thủ

tứơng Chính phủ chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Điều này thể hiện rất rõ trong mối liên kết giữa khoa học công nghệ và thực tế sản xuất; giữa sản xuất và thị trường; giữa sản xuất, thị trường và chính sách của nhà nước…. và thậm chí là mối liên kết ngay trong từng “nhóm nhà” cũng rất hời hợt, lỏng lẻo, đặc biệt là không tin tưởng lẫn nhau.

Một số đơn vị HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp ngành hoa đã được hình thành tại các địa phương nhưng hoạt động cũng chưa mấy hiệu quả. Điều này là do hầu hết các HTX được thành lập trên cơ sở xã viên là hộ sản xuất, chưa chú trọng đến việc lôi kéo, vận động xã viên là hộ kinh doanh cùng tham gia vào HTX