fbpx

Hoa Đà Lạt

Trên địa bàn vùng hoa toàn tỉnh và trên phạm vi Đà Lạt nói riêng đã có nhiều doanh nghiệp kinh doanh hoa(Khánh Cát, Chế Quang Đệ, Hà Toàn-MQ, Kim Bằng, Đào Vĩnh Tiến, Khôi Nguyên, Quỳnh Anh, LangBian-Tâm Đường, Ngọc Tiến…) đa phần cũng đã thu được kết quả khá khả quan

(i)Trường hợp Doanh Nghiệp tư nhân Khánh Cát

Năm thành lập: năm 2000, nhưng đã hoạt động xuất khẩu từ năm 1993. Đăng ký kinh doanh: sản xuất và xuất khẩu rau hoa.

Quy mô : có 01 ha nhà kính, trồng hoa giống và thương phẩm bao gồm cúc, cẩm chướng, chủ yếu cho xuất khẩu. Có 01 xưởng chế biến rau, 01 kho lạnh, 02 ôtô vận tải nhẹ.

Xuất khẩu hoa: năm 2004 đã xuất được 4 đợt, mỗi đợt 7.000-10.000 cành, tổng số 28.000-40.000 cành, có thể xuất khẩu khoảng 80.000-100.000 cành trong năm 2004. Thị trường xuất khẩu là Nhật, triển vọng mở rộng là rất tốt, hạn chế chính là không thu mua kịp khối lượng với chất lượng đảm bảo. Chưa ký hợp đồng với dân vì sợ giá biến động, khi giá thị trường cao hơn thì khó mua, khi giá thị trường thấp hơn thì bị lỗ. Nên chủ yếu hiện nay chỉ xuất khẩu với quy mô nhỏ, có thể mở rộng thị trường xuất khẩu lên khoảng 10 triệu cành/năm. Nhưng doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư.

TP Đà Lạt đã chú trọng xây dựng mô hình HTX trong phát triển hoa, nhất là trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm. Đến nay có 9 HTX ở Đà Lạt(Xuân Hương-P9, Phước Thành-P7, Tự Phướng P11, Hiệp Nguyên P6, Lạc Thành-P6, Trung Tín-P7, Tân Thành-P12, Hiệp Lực –P12, Đa Thiện –P8). Quy mô phát triển và trình độ phát triển còn rất khác nhau giữa các HTX như: quy mô đất đai lớn nhất là HTX Tự Phước P11 có diện tích 100 ha,

nhỏ nhất HTX Xuân Hương P9 có diện tích 5 ha; làm tiêu thụ tốt có HTX Hiệp Nguyên…

(ii)Mô hình HTX Xuân Hương P9 :

Quy mô : 21 hộ, diện tích 5 ha, bình quân 1 hộ : 2.380 m2

Mô hình sản xuất: sản xuất theo hướng NNCNC: Nhà plastic:2,5 ha, ngoài trời 2,5 ha.

Loại sản phẩm: rau cao cấp, hoa cúc. Đã có thương hiệu, xây dựng lôgô.

Thành công: đã liên kết với nhiều Công ty ở các thị trường tiêu thụ lớn để tiêu thụ sản phẩm với giá cao,

ổn định nên có hiệu quả kinh tế.

Hiệu quả một số sản phẩm : Do đạt năng suất, chất lượng sản phẩm cao và tìm được thị trường tiêu thụ cao cấp, giá bán cao hơn nhiều so với bình quân chung của vùng nên đã đạt được hiệu quả cao vượt trội và khá ổn định, nhất là về sản xuất rau, hoa cao cấp trong nhà kính. Ví dụ như : Xà lách : 15 tấn/ha, GTSP: 90-150 triệu đồng/ha/vụ quy theo năm khoảng 720-1.200 triệu đồng/ha/năm, hoa